Дослідження впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище в містах методом біотестування атмосферних опадів

Tetiana I. Bilyk, Olga S. Shtyka

Анотація


 Розглянуто проблему будівництва автозаправних станцій у житлових районах міста. Наведено результати біотестування атмосферних опадів, відібраних на території автозаправних станцій у житлових районах міста та поза межами міста.


Ключові слова


biotesting; emissions, precipitation; refueling stations; residential area; standard deviation of roots and stems length; structure fluctuations

Посилання


Ибрагимова Э.Э. Экологическая и фитоток-сикологическая оценка загрязнения сельско-хозяйственных почв Крыма пестицидами и солями тяжелых металлов/ Э.Э. Ибрагимова, Д.В. Баличиева, Э.Р. Алиев // Екологія і ноосфера. – 2006. – Т.17, № 3−4. – С. 21−29.

Желновач А.Н. Уровень воздействия автомобильной дороги на окружающую среду (придорожное пространство)/ А.Н. Желновач // Матеріали Х Всеукр. наук. конф. студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів». Одеса, 21–25 квіт. 2008 р. – О.: Одес. держ. еколог. ун-т., 2009. – С. 92−93.

Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських ґрунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – №1. – С. 61−65.

Біланич М.М. Свинець, кобальт і цинк у ґрунтах Закарпатської області/ М.М. Біланич, В.І. Ніколайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – №3. – С. 19−26.

Штика О.С. Токсикологічна оцінка земель, забруднених викидами АЗС за рослиннами біотестерами/ О.С. Штика, А.О. Авдєєва, Т.І. Білик // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-техн. конф. «Проблеми хімотології». – К.: Кн. Вид-во НАУ, 2008. – 230−231 с.

Маджд С.М. Оцінка забруднення атмосфери через біотестування атмосферних опадів / С.М. Маджд, Г.М. Франчук // Mатеріали Х Всеукр. наук. конф. студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів». – О.: Одес. держ. еколог. ун-т., 2009.– 182 с.

Арсан О.М. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко / Пр. Ін-ту гідробіології НАН України. – К.: ЛОГОС. − Вип.1. − 2006. – 408 с.

Кіпніс Л.С. Біотестування якості води озер міської зони Києва / Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник, І.М. Коновець // Наукові записки.–2001.–№3(14). – С. 198−199.

Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підруч. для студентів вищих навчальних закладів / А.К. Запольський. – К.: Вища шк., 2005. − Вип.1. − 671 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ