Алгоритм оптимального синтезу стабілізатора наземного призначення

Olga A. Sushchenko, Sergey O. Kvasha, Ivan M. Kharatin

Анотація


 Розглянуто підходи до створення алгоритму оптимального синтезу стабілізатора наземного призначення. Визначено особливості обчислювальної процедури оптимального синтезу системи досліджуваного класу. Надано результати моделювання синтезованої системи.


Ключові слова


ground vehicle; parametric robust optimization; robust control; stabilizer

Посилання


Летов А.М. Динамика полета и управление / А.М. Летов. – М.: Наука, 1969. – 352 с.

Мееров М.В. Системы многосвязного регулирования / М.В. Мееров. – М.: Наука, 1965. – 241 с.

Квакернаак Х. Линейные оптимальные системы управления / Х. Квакернаак, Р. Сиван. – М.: Мир, 1977. – 464 с.

Tunik Anatol A. Parametric Optimization Procedure for Robust Flight Control System Design / Anatol A.Tunik, Hyeok Ryu, Hae-Chang Lee. // KSAS International Journal. Vol. 2, № 2, November 2001. − Р. 95–107.

Tunik A.A. Parametric robust optimization of the digital flight control systems / A.A. Tunik, E.A. Abramovich // Proc. of the NAU. – 2003. – № 2. – P.31–37.

Сущенко О.А. Методика синтезу робастної системи стабілізації рухомого наземного об’єкта / О.А. Сущенко. – Вісник НАУ. – 2008. – №1.– С. 23–29.

Сущенко О.А. Робастна параметрична оптимізація дискретної системи стабілізації наземного рухомого об’єкта / О.А. Сущенко // Вісник НАУ. − 2009.− С. 74−79.

Егупов И.П. Методы робастного, нейронечеткого и адаптивного управления / И.П. Егупов. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 744 с.

Сущенко О.А. Математична модель системи стабілізації рухомого наземного об’єкта/ О.А. Сущенко, Р.А. Сайфетдінов // Електроніка та системи управління. – К., 2007.–№3 (13). – С. 146−151.

Бесекерский В.А. Теория систем автоматического регулирования / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. – М.: Наука, 1975. –768 с.

Динамика системы «дорога – шина – автомобиль – водитель» / под ред. А.А. Хачатурова. – М.: Машиностроение, 1976. –535 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ