Оцінювання кібернетичних параметрів людини-оператора під час дії дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища

Sergii T. Polishchuk, Nikolay N. Bogunenko

Анотація


 Запропоновано методику оцінювання кібернетичної здатності людини-оператора під час дії дестабілізувальних чинників зовнішнього середовища. Доведено, що сучасний медико-біологічний підхід до контролювання стану здоров’я пілотів цивільної авіації не гарантує їх кібернетичні можливості в умовах дії дестабілізувальних факторів.


Ключові слова


criteria of time limit; cybernetics characteristics; destabilizing factor; ergatic system; markers for estimation of human-operator state; probability of goal achievement

Посилання


Человеческий фактор: в 6 т. Т. 1. Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина / пер. с англ. Ж. Кристенсен, Д. Мейстер, П. Фоули и др. – М.: Мир, 1991. – 599 с.

JAR-FCL Flght Crew Licensing (Medical).– K.: Торгова промислова палата України, 2002. – 101 р.

Шибанов Г.П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек–техника / Г.П. Шибанов. – М.: Машиностроение, 1983. – 263 с.

Баевский Р. М. Физиологические измерения в космосе и проблема их автоматизации / Р.М. Баевский. – М.: Наука, 1970. – 253 с.

Пат. №31879 Україна, МКІ G05B 13/00. Ергатична система з контуром стабілізації параметрів стану біологічної складової / С.Т. Поліщук, В.М. Азарсков, І.Ф. Бойко; опубл. 25.04.08, Бюл. №8. – С. 148.

Пат. №33933 Україна, МКІ A61/M 1/14. Спосіб структурно-інформаційного представлення гомеостазу біологічної системи / С.Т. Поліщук, В.М. Азарсков, А.В. Коломоєць, Д.Д. Іванов; опубл. 25.07.08, Бюл. № 14. – С. 252.

Поліщук С.Т. Методика прогнозування ймовірності виконання завдання людиною-оператором за критерієм ліміту часу / С.Т. Поліщук // Вісник НАУ. – 2009. – № 3. – С. 87−90.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ