УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РАДІАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

Ю.С. Полькова

Анотація


 Проаналізовано превентивні заходи регулювання техногенно-екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів, які використовуються в науково-дослідній діяльності та  становлять радіаційну загрозу. Розглянуто систему їх інформаційного підтримання. Зроблено огляд існуючих програмних засобів для оцінювання радіаційних ризиків. Узагальнено дослідження щодо оцінювання радіаційної стійкості галіту для ізоляції радіоактивних відходів.


Ключові слова


потенційно небезпечний об’єкт; радіаційний ризик; техногенно-екологічна безпека

Посилання


Лисиченко Г.В. Світові тенденції в розвитку атомної енергетики та її геоекологічні проблеми / Г.В. Ли-сиченко // Зб. наук. праць Держ. наук. центру радіо-геохімії навколишнього середовища. Сер. Техногенно-екологічна безпека навколишнього середовища. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 185–199.

Законодавство. Регуляторні акти. Стратегія поводження з радіоактивними відходами в Україні. http://www.mns.gov.ua/laws/regulations/index.ua.php?m=E1&m=D2.

Изоляция радиоактивных отходов в недрах Украины / под. ред. В.М. Шестопалова. – К.: Научно-инженерный центр, 2006.

Дослідження динаміки накопичення та рекомбінації радіаційних дефектів у структурі галіту методом електронного парамагнітного резонансу / А.С. Литов-ченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова // Вісник НАУ.− 2004.− № 1. − С. 172−175.

Вплив гамма-опромінення на форму лінії ЕПР F-центрів у NaCl / А.С. Литовченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова // Вісник НАУ.− 2005.− № 4.− С. 168−170.

Полькова Ю.С. Математичне описання складових моделі прогнозу радіаційної стійкості галіту / Ю.С. Полькова. // Матеріали VI Міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених «Політ». − 12−13 квіт. 2007 р.− С. 122.

Хрущов Д.П. Изоляция радиоактивных отходов в геологических формациях (геолого-теплофизическая часть) / Д.П. Хрущов, В.И. Лялько, О.М. Харитонов.− К.: ИГН АН Украины.− 1993.− 59 с.

Про затвердження методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів: наказ МНС № 98 від 23.02.2006 р // Офіційний вісник України. − 2006. − № 12.

Лисиченко Г.В. Державно-правове регулювання питань щодо системи управління техногенно-екологічною безпекою потенційно небезпечних об’єктів Захист довкілля від антропогенного навантаження / Г.В. Лисиченко, Ю.С. Полькова, Т.В. Дудар. − Харків-Кременчук: 2008. – № 2. – С. 26−34.

Комп’ютерна система з ППНО (проект 7.20) / Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин / В.А. Бабинець, С.М. Волошин, Г.В. Лисиченко, Б.В. Сліпченко, О.В. Фаррахов. – Ін-т електрозвар. ім. Є.О. Патона НАН України. – К. – 2006. – С. 464 − 469.

Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики. Аналіз, оцінка. Управління / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль. – К.: Наук. думка, 2008. – 543 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ