МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ КОНЦЕНТРОВАНИХ СИЛ

В.M. Макаренко

Анотація


 Подано модель і проведено дослідження акустичного випромінювання та поперечного руху прямокутної пластини. Розв’язок отримано на основі рівнянь класичної теорії коливань пластини. Розглянуто віброакустичне випромінювання пластин з вільно обпертими граничними умовами. Як зовнішні збудження використано концентровані гармонічні сили. Встановлено закономірності зміни звукового випромінювання залежно від параметрів зовнішніх збуджень. Для перевірки аналітичого підходу, використаного для розрахунків, виконано експеримент. Власні частоти коливань вільної пластини, отримані аналітично, співвідносяться з результатами експерименту з малою похибкою.


Ключові слова


віброакустичне випромінювання; звукове випромінювання; зовнішні сили; компенсація концентрованого навантаження; пластина; поперечна вібрація; рівень звукової потужності; теорія коливань

Посилання


Leissa A.W. Vibration of plates / A.W. Leissa // National aeronautics and space administration, 1993.

Preumont A. Vibration control of active structures / A. Preumont. − Kluwer academic publishers, Dordrecht, 2003. − 350 p.

Hansen C.H. Active Control of Noise and Vibration E and FN Spon / C.H. Hansen, S.D. Snyder, London. 1997.

Lee J.-C. Active control of sound radiation from a rectangular plate excited by a line moment / J.-C. Lee, J.-C. Chen // Journal of Sound and Vibration, 1999. − № 220 (1). − Р. 99−115.

Makarenko V.M. Parametric investigation of acoustic radiation by a beam under load and actuator forces / V.M. Makarenko et al.// NAU Proceedings 2005. − №4. − Р. 122−133.

Makarenko V.M. Investigation of sound radiation by cantilever beam / V.M. Makarenko // Вісник НАУ. − 2006. − № 1. − С. 169−172.

Makarenko V.M. Research of the modal response of simply supported and cantilever beams subjected to point and distributed harmonic excitations / V.M. Makarenko // Proceedings of the NAU. − 2006. − №3. − Р. 101−107.

Makarenko V.M. Modeling and control of sound radiation by simply supported and cantilever beam coupled with smart material / V.M. Makarenko // Proceedings of the NAU. − 2007. − №3. − Р. 142−150.

Makarenko V.M. Analysis of isotropic actuator application for excitations compensation / V.M. Makarenko // Proceedings of the third world congress "Aviation in the XXI century". − 2008. − Vol. 2. − Р. 4.61−4.62.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ