ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ КОЛИВАНЬ НА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІВ ЗМІЩЕННЯ

С.Ф. Філоненко, Т.М. Косицька

Анотація


 Розглянуто результати експериментальних досліджень впливу інтервалу дискретизації сигналів прискорення та швидкості коливань на амплітудно-частотні залежності сигналів зміщення після виконання операцій подвійного або одинарного перетворення. Показано основні закономірності зміни вихідних амплітуд сигналів зміщення від частоти вхідних сигналів за заданими значеннями інтервалу дискретизації. Визначено, що інтервал дискретизації не впливає на амплітудно-частотні залежності сигналів зміщення за умови, що перетворення виконується зі сталою часу, яка дорівнює половині періоду вхідних сигналів швидкості та прискорення коливань.


Ключові слова


амплітуда зміщень; інтервал дискретизації; прискорення коливань; сигнал зміщення; частота коливань; швидкість коливань

Посилання


Мости: конструкції та надійність / Й.Й. Лучко, П.М. Коваль, М.М. Корнієв та ін. − Л.: Каменяр, 2005. − 989 с.

Lucas J. Structural load testing and flexure analysis of the route 701 bridge in louisa county, Virginia: Final report VTRC 04-R12 / J. Lucas, T.E. Cousins, M.C. Brown at al. − Virginia Transportation research council. − June 2004. − 31 p.

Ritter M.A. Dynamic response of stress-laminated-deck bridges /M.A. Ritter, D.L. Wood, T.J. Wipf at al // The 4th Intern. Bridge Engin.Conf., August 28−30, Washington, 1995: Proc. − Vol 2. − 1995. − P. 381 − 394.

Taylor S.E. Development and testing of portable glulam timber bridge systems / S.E. Taylor, M.A. Ritter // 79th Annual meeting of transportation research board, January 9−13, 2000, Washington. − 2000. − Рaper No.00-0334. − 16 p.

Chaallal O. Experimental evaluation of dynamic amplification for evaluation of bridge performance: Technical report No.ETS.DRSR.98.1 / O.Chaallal, M. Shahawy. − University of Quebec, Canada. June 1998. − 67 p.

Філоненко С.Ф. Методи та засоби діагностики мос-тових конструкцій / С.Ф. Філоненко, І.К. Корнієнко, Т.М. Косицька // Вісник НАУ. − 2008. − № 3. − С. 172−182.

Babak V.P. Optimization of signal features under objects’ dynamic test / V.P. Babak, S.F. Filonenko, I.K. Kornienko-Miftakhova, A.V. Ponomarenko // Aviation. − 2008.− Vol 12, N1. − P.10− 17.

Бабак В.П. Обработка сигналов при динамических испытаниях объектов / В.П. Бабак, С.Ф. Филоненко, И.К. Корниенко-Мифтахова, А.В. Пономаренко // Технологические системы. − 2007. − № 1(37). − С.25−32.

Філоненко С.Ф. Аналіз динамічних характеристик моста /С.Ф. Філоненко, П.М. Коваль, П.М. Сташук, І.К. Корнієнко // Дороги і мости: зб. наук. пр. Держдор НДІ ім. М.П. Шульгіна. − 2008. − Вип.9. − С. 119−128.

Філоненко С.Ф. Вплив параметрів цифрового пе-ретворення сигналів коливань на достовірність визначення динамічних зміщень конструкцій /С.Ф. Філоненко, Т.М. Косицька, І.К. Корнієнко // Вісник НАУ. − 2009. − № 2. − С. 113−132.

Лузин Н.Н. Интегральное исчисление / Н.Н. Лузин. − М.: Сов. наука, 1958. − 415 с.

Пат. №84911, Україна, МПК G01N 29/12 G01M 7/02. Спосіб визначення динамічних зсувів конструкцій / С.Ф. Філоненко, В.П. Бабак, І.К. Корниенко-Мифтахова. − № a 200610738; заявл. 10.10.2006; Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ