ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАПАСУ ПАЛІ ЗА УМОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕЙСМІЧНОСТІ ДІЛЯНКИ

О.В. Родченко, Л.А. Ляшенко

Анотація


 Досліджено коефіцієнт запасу палі за умови збільшення сейсмічності ділянки з шести до семи балів. Унаслідок розрахунку в ПК Мономах трьох будівель з різними конструктивними схемами при сейсмічних навантаженнях шість та сім балів виведено коефіцієнт запасу палі та встановлено характер його зміни залежно від конструктивних особливостей будівлі.


Ключові слова


коефіцієнт запасу палі; поєднання завантажень; сейсмічність ділянки

Посилання


ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України. − К.: Мінбуд України, 2006. − 78 с.

Уздин А.М. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений / А.М. Уздин. − С.-Пб.: ВНИИГ им. Б.Е.Веденееева, 1993.− 176 с.

Гаскин В.В. Сеймостойкость зданий и транспортних сооружений / В.В. Гаскин. − Иркутск: ИрГУПС, 2005. − 76 с.

Немчинов Ю.И. Особенности строительства в сейсмических районах Украины и совершенствование норм проектирования зданий и сооружений / Ю.И. Немчинов // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. − 2000. − №1. − С. 8−15.

СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах. − М.: Стройиздат, 1985. − 50 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ