АНАЛІЗ РІВНЯНЬ РІВНОВАГИ ДИСКРЕТНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ҐРУНТОВОГО ПІВПРОСТОРУ

Д.Е. Прусов

Анотація


 Проведено аналіз рівнянь рівноваги розрахункової моделі неоднорідного грунтового півпростору з метою розробки спеціального алгоритму розв’язку систем нелінійних рівнянь для плоскої задачі з використанням методів подовження за параметром збурення, Ньотона−Канторовича і подовження за розвитком пластичних деформацій.


Ключові слова


ґрунтовий півпростір; дискретна розрахункова модель; нелінійна теорія пружності і пластичності; рівняння рівноваги

Посилання


Флорин В.А. Основы механики грунтов / В.А. Флорин. – М.: Госстройиздат. Т.1, ІІ, 1961. – 543 с.

Харр М.Е. Основы теоретической механики грунтов // М.Е. Харр. – М.: Изд-во лит. по стр-ву, 1971. − 320 с.

Цытович Н.А. Механика грунтов / Н.А. Цытович. – М.: Гос. Изд-во лит. по стр-ву, архит. строит. материалам. − М.: Высш. шк., 1983. – 636 с.

Баженов В.А., Цихановський В.К., Кислоокий В.М. Метод скінченних елементів у задачах нелінійного деформування тонких та м’яких оболонок / В.А. Ба-жедов, В.К. Цихановський, В.М. Кислоокий. – К.: КНУБА, 2000. – 386 с.

Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными / ДЖ. Ортега, В. Рейнболдт. – М.: Мир, 1975. – 558 с.

Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред / Дж. Оден. – М.: Мир, 1976. – 464 с.

Цихановський В.К., Прусов Д.Е. Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного півпростору з урахуванням геометричної і фізичної нелінійності / В.К. Цихановський, Д.Е. Прусов // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник.– Вип.75.– К.: КНУБА.– 2004.– C. 87–98.

Грин А., Адкинс Дж. Большие упругие деформации и нелинейная механика сплошной среды / А. Грин, ДЖ. Адкинс. – М.: Мир, 1985. – 455 с.

Ланцош К. Вариационные принципы механіки / К. Ланцош. – М.: Мир, 1965.– 408 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ