ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАВІГАЦІЙНИХ КОНТУРІВ БАГАТОРЕЖИМНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ

О.А. Сущенко

Анотація


 Подано математичний опис навігаційних контурів багаторежимної системи стабілізації та визначення курсу. Розглянуто особливості параметричної оптимізації системи досліджуваного типу. Наведено результати моделювання синтезованої системи. Показано переваги запропонованого підходу для оптимального синтезу стохастичних систем.


Ключові слова


гіроскопічний компас; компасування; параметрична оптимізація; система стабілізації та визначення курсу; точне приведення до горизонту; якість та робастність управління

Посилання


Квакернаак Х. Линейные оптимальные системы управления / Х. Квакернаак, Р. Сиван. – М.: Мир, 1977. – 464 с.

Егупов И.П. Методы робастного, нейронечеткого и адаптивного управления / И.П. Егупов. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 744 с.

Parametric Optimization Procedure for Robust Flight Control System Design / A.A.Tunik, R-Hyu, I.K.Ahn, C.H.Lim. Proc. of the KSAS Fall Annual Meeting 2000. − KSAS Publication, Daejeon, Korea. – Р. 293–300.

Tunik Anatol A. Parametric Optimization Procedure for Robust Flight Control System Design / Anatol A. Tunik, Hyeok Ryu, Hae-Chang Lee. // KSAS International Journal. – Vol. 2, N 2. – November, 2001. – Р. 95–107.

Гударян А.Ю. Автоматизированные системы управления суден / А.Ю. Гударян. – М.: Наука, 1975. – 232 с.

Петров Ю.П. Оптимизация управляемых систем, испытывающих воздействие ветра морского волнения / Ю.П. Петров. – Л.: Судостроение, 1973. – 214 с.

Сущенко О.А. Робастна параметрична оптимізація системи стабілізації та визначення курсу. – Електроніка та системи управління / О.А. Сущенко. – 2009. – С.108–115.

Одинцов А.А. Теория и расчет гироскопических приборов / А.А. Одинцов.– К.: Вища шк., 1985. – 392 с.

Сущенко О.А. Особливості моделювання контурів керування системи визначення курсу / О.А. Сущенко // Вісник НАУ. – 2006. – №4. – С.55–59.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ