МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОЛІРНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ІНЖЕНЕРНО−ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ

Л.М. Ситнянських, О.Г. Ситник

Анотація


 Розглянуто вплив показників кольорового сприйняття зображень на функціонування складних систем авіоніки для оцінювання польотної інформації та особливості критеріїв їх використання, а також їх вплив на якість функціонування, що потребує роз'яснення багатьох теоретичних моментів. Проявлення показників кольорового сприйняття зображень для оптимального функціонування обладнання повітряних суден та особливості критеріїв їх оцінювання обумовлюються неможливістю вирішення проблем розроблення, проектування, експлуатації, обслуговування або ремонту програмно-апаратними засобами оброблення зображень у межах CALS-технологій без допомоги розробленої теорії візуалізації та використання сучасних досліджень.


Ключові слова


інженерно-психологічний фактор; колірне сприйняття зображень; обладнання повітряних суден; система авіоніки; теорія візуалізації

Посилання


Авадєв А.Л. Основні концепції розвитку електронних систем індикації й багатофункціональних органів керування літальних апаратів / А.Л. Авадєв, С.Ф. Мо-рин, П.А. Коваленко // Авіакосмічне приладобудуван-ня. − 2003. − № 1. − С. 43−48.

Боярський А.Н. Психологічне обґрунтування використання кольорового кодування на багатофункціональних дисплеях / А.Н. Боярський, В.В. Лапа, А.А. Обознов // Психологічний журнал. − М., 1999. − № 5. − С. 75−80.

Іванов А.І. Можливості керування динамічним об'єктом по стереоскопічному зображенню / А.І. Іванов, В.В. Лапа // Психологічний журнал. − 2003. − Т. 24. − № 4. − С. 43−46.

Ситник О.Г. Управление качеством документации и достоверностью информации на основе моделирования происходящих в лазере процессов / О.Г. Ситник, О.А. Сущенко // Електроніка та системи управління. – К.: НАУ, 2005. – № 1. – С. 152–156.

Пономаренко В.А. Авиационная психология / В.А. Пономаренко, Н.Д. Завалова. − М.: Ін-т авиационной и космической медицины. − 1992. − 200 с.

Експериментальна оцінка деяких характеристик інформації, відображуваної на екрані кольорової електронно-променевої трубки / Ю.П. Чучин й ін. // Ергономічне забезпечення проектування й експлуатації засобів автоматизації. − 1986. − № 31. − С. 54−61.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ