ВПЛИВ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ТРИБОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАРИ ТЕРТЯ СТАЛЬ−ЛАТУНЬ У ПОВЕРХНЕВОАКТИВНИХ РЕЧОВИНАХ

М.М. Свирид

Анотація


 Проаналізовано ремонтопридатність поверхонь прецизійних пар тертя в середовищах з високимелектроопором в умовах тертя. Відпрацьовано модель трибологічного вузла, що визначає умови і
закономірності утворення захисних трибологічних плівок. Визначено умови репарації поверхонь тертя трибомагнітним способом та параметри відновлення прецизійних трибопар за
безрозбірними технологіями сумісною дією трибоелектрохімічного способу і трибомагнітними складовими.


Ключові слова


знос; магніт; магнітне поле; поліетиленгліколь; репарація; топографія; трибоелектрохімічний метод; трибомагнітний метод; трибопара

Посилання


Стерхов А.В. Улучшение эксплуатационных характеристик червячных редукторов путем применения масел на основе полиэтиленгликолей / А.В. Стерхов, Л.Н. Багдасаров // Проблема совершенствования технологии производства и улучшения качества нефтяных масел: Сб. тр.: – М.: Нефть и газ, 1996. – С. 195–198.

Коллоидные свойства и каталитический эффект мицеллярных систем и микроэмульсий в присутствии полимеров / А.Р. Ибрагимова, Д.Б. Кудрявцев, Л.Я. Захарова и др. // Структура и динамика молекулярных систем. – К.: КГУ, 2003. – Вып. X, Ч. 2. – С. 99–102.

Свирид М.М. Комплекс для дослідження трибологічних параметрів вузла тертя / М.М. Свирид, В.Г. Паращанов, А.В. Онищенко // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2006. – Вип.45. – С.54–62.

Мониторинг трибологических характеристик в полиэтиленгликоле / М.Н. Свирид, В.Г. Паращанов, Л.Б. Приймак, А.Л. Шевченко // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2007. – Вип.48. – С.111–117.

Патент на корисну модель № 36601, G01N 3/56, 27.10.2008, Бюл. № 20, 2008 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ