ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕЛЕТКИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСИ ДИСТИЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ

М.Б. Степанов, В.М. Ледовських, І.В. Дрогобицька, О.І. Василькевич

Анотація


 Наведено результати досліджень впливу нелетких добавок на процеси перегонки індивідуальних вуглеводнів та їх сумішей, зокрема нафти та нафтопродуктів. За допомогою розробленої комп’ютерної системи безперервного контролю дистиляції показано, що за наявності невеликих кількостей добавки спостерігається зниження температури початку кипіння вуглеводнів, зростають швидкості їх відгону та виходи світлих паливних нафтопродуктів у процесах первинної переробки нафти.


Ключові слова


вихід світлих нафтопродуктів; міжмолекулярна взаємодія; нафта; перегонка; тиск насиченої пари вуглеводнів

Посилання


Шпак О.Г. Нафта і нафтопродукти / О.Г. Шпак. − К.: Ясон-К, 2000. − 370 с.

Братичак М.М. Технологія нафти та газу / М.М. Братичак, О.Б. Гришинін. − Л.: Львівська політехніка, 2002. − С. 12−19.

Степанов М.Б. Шляхи підвищення виходу світлих нафтопродуктів при первинній переробці нафти / М.Б. Степанов, В.М. Ледовських. − Л.: Львівська полі-техніка // Матеріали першої наук.-техн. конф. «Проблеми хіммотології». – К. − 2006. − С. 35−37.

Приборы для измерения температуры контактным способом / под общ. ред. Р.В. Бычковского. – Л.: Вища шк., 1978. − 208 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ