НОВА ПРИСАДКА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ

В.О. Чугуй, Т.О. Іванощук, І.О. Шкільнюк

Анотація


 Запропоновано антимікробний полігексометиленгуанідин-гідрохлорид як біоцидну присадку для захисту авіаційних палив від мікробного забруднення. Установлено бактерицидні концентрації полігексометиленгуанідин-гідрохлориду на деякі бактерії, виділені з контамінованого палива. Вивчено вплив внесення різних концентрацій полігексометиленгуанідин-гідрохлориду у різних розчинниках на якісні показники палива.


Ключові слова


антимікробний препарат; бактерицидні та бактеріостатичні концентрації; біоцидна присадка; мікробіологічне забруднення

Посилання


Пискунов В.А. Влияние топлив на надежность реактивных двигателей и самолетов / В.А. Пискунов, В.Н. Зрелов. – М.: Машиностроение, 1989 – 352 с.

Забезпечення чистоти авіаційних палив і паливномастильних матеріалів перспективними методами та засобами очищення / Є.О. Баканов, Ю.О. Бейко, Г.П. Карабцов та ін. // Вісник КМУЦА. – 2000. – № 1–2. – С. 200–208.

Коваль Э.З. Микродеструкторы нефтепродуктов / Э.З. Коваль, Л.П. Сидоренко // Микродеструкторы промыш-ленных материалов. – К: Наук. думка, 1989 – С. 142–171.

Бойченко С.В. Забезпечення біологічної стабільності вуглеводневих палив / С.В. Бойченко, Н.М. Кучма // Вісник НАУ. – 2004. − № 4. – С. 161–164.

Кучма Н.М. Підвищення біологічної стабільності палив для реактивних двигунів / Н.М. Кучма // Наука і молодь. Прикладна серія. – К.: НАУ, 2004. – Вип. 4. – С. 179–182.

Шандала М.Г. Отчет по изучению дезинфицирующей активности средства «Биор-1» (концентрат) фир-мы «Биор» (Н. Новгород) / М.Г. Шандала. – М.: Научно-исследовательский институт дезинфектологии, 1998. – 5 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ