МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРОЯВІВ СУБ’ЄКТІВ ПОГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ

Н.М. Лобанчикова

Анотація


 Запропоновано модель виявлення та ліквідації проявів суб’єктів погроз виникнення надзвичайних ситуацій на території аеропорту.


Ключові слова


виявлення та ліквідація проявів; надзвичайні ситуації; суб’єкти погроз; територія аеропорту

Посилання


Ротштейн О.П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі / О.П. Ротштейн. – Вінниця: «УНІВЕР-СУМ-Вінниця», 1999. – 320 с.

Інтелектуальні системи: навч. посіб. / [Ю.О. Колос, А.І. Бобунов, О.М. Перегуда та ін.]; під ред. Б.М. Герасимова. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 176 с.

Герасимов Б.М. Системы поддержки принятия решений: проектирование, применение, показатели эффективности / Б.М. Герасимов, М.М. Дивизинюк, И.И. Субач. – К: Знання, 2004 – 324 с.

Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок. – К.: Інститут національної безпеки, 2005. – 196 с.

Нікітін А.В. Філосовсько-правовий аналіз девіантної повіденки особистості: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.наук: спец. 12.00.12 «Філософія права» / А.В. Нікітін.– К., 2004. – 17 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ