ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ З ГРУНТОВИМИ ОСНОВАМИ ЗІ СЛАБКИМИ ПРОШАРКАМИ

Д.Е. Прусов

Анотація


 Запропоновано методологію та чисельну реалізацію визначення напружено-деформованого стану конструкцій аеродромних покриттів з урахуванням їх взаємодії з неоднорідним багатошаровим ґрунтовим півпростором зі слабкими прошарками.


Ключові слова


аеродромне покриття; неоднорідний багатошаровий ґрунтовий півпростір; взаємодія конструкцій з ґрунтовими основами; математичне моделювання пружності та пластичності; напружено-деформований стан; слабкі прошарки

Посилання


Кузнецов В.И. Упругое основание. Расчёт балок, плит и рам / В.И. Кузнецов. – М.: ГИЛСА, 1952. – 296 с.

Горбунов-Посадов М. Расчёт конструкций на упругом основании / М. Горбунов-Посадов. – М.: Стройиз-дат, 1985. – 480 с.

Цытович Н. А. Механика грунтов / Н. А. Цытович. – М.: ГИЛСЛи СМ, 1963. – 635 с.

Баженов В.А. Моментная схема метода конечных элементов в задачах нелинейной механики сплошной среды / В.А. Баженов, А.С. Сахаров, В.К. Цыхановский // Прикладная механика. – К.: Ин-т механики, НАН Украины, 2002. – Т. 38 (48), №6. – С. 24-63.

Баженов В.А. Метод скінченних елементів у задачах нелінійного деформування тонких та м’яких обо-лонок / В.А. Баженов, В.К. Цихановський, В.М. Кислоокий. – К.: КНУБА, 2000. – 386 с.

Цихановський В.К. Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного півпростору з урахуванням геометричної і фізичної нелінійності / В.К. Цихановський, Д.Е. Прусов // Опір матеріалів та теорія споруд: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2004. – Вип. 75. – C. 87–98.

Цихановський В.К. Методика моделювання елементів покриттів у взаємодії з неоднорідним ґрунтовим півпростором / В.К. Цихановський, Д.Е. Прусов // Опір матеріалів та теорія споруд: наук.-техн. зб. – – К.: КНУБА, 2005. − Вип. 76.– C. 87–98.

Цихановський В.К. Уточнений чисельний розрахунок жорстких аеродромних покриттів на слабких ґру-нтових основах з урахуванням неоднорідності матеріалу і особливостей стикових елементів плит / В.К. Цихановський, Д.Е. Прусов // Опір матеріалів та теорія споруд: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2007. – Вип.78.– C. 87–98.

СНиП 2.05.08.-85 „Аэродромы”/ Госстрой СССР. – М.:ЦНТП Госстроя СССР, 1985.– 59 с.

Гольдштейн М. Н. Механические свойства грунтов / М. Н. Гольдштейн. – М.: Стройиздат, 1973. – 375 с.

Харр М.Е. Основы теоретической механики грунтов / М.Е. Харч. – М.: Изд-во лит. по стр-ву, 1971.-320 с.

Шимановский А.В. Теория и расчёт сильно нелинейных конструкций / А.В. Шимановский, В.К. Цы-хановский. – К.: Сталь, 2005. – 423 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ