ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ КОЛИВАНЬ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗМІЩЕНЬ КОНСТРУКЦІЙ

С.Ф. Філоненко, І.К. Корнієнко, Т.М. Косицька

Анотація


 Розглянуто результати експериментальних досліджень впливу інтервалу дискретизації реєстрованих сигналів прискорення і швидкості коливань на амплітуди сигналів зміщення після виконання операцій перетворень. Показано основні закономірності зміни вихідних амплітуд сигналів швидкості та зміщення від часу перетворення при заданих інтервалах дискретизації. Визначено, що інтервал дискретизації не впливає на зміни максимальних амплітуд перетворених сигналів за умови, що перетворення виконуються з постійною часу, величина якої дорівнює половині періоду вхідних сигналів швидкості та прискорення коливань.


Ключові слова


амплітуда сигналу; динамічні зміщення; інтервал дискретизації; цифрове перетворення; швидкість коливань

Посилання


Барашиков А.Я. Оценка технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений / А.Я. Барашиков, А.М. Малишев. – К.: НМЦ Держна-глядохоронпраці України, 1998. – 232 с.

Мости: конструкції та надійність / Й.Й.Лучко, П.М. Коваль, М.М.Корнієв та ін. – Л.: Каменяр, 2005. – 989 с.

Test of swietokrxyski bridge over vistula river in Warsawa / J. Bien, J. Kmita, P. Rawa, J. Zwolsk // Inzynieria i budownictwo. – 2002. − No. 3/4. – P. 166–170.

Li Y.F. The pseudo dynamic test of RC bridge columns analyzed through the hilbert-huang transformer/ Y.F. Li, S.Y Chang, W.C. Tzeng, K. Huang 13th world Conf. On Earth. Engin.(Vancouver, Canada, August 1-6, 2004). –Paper No. 3041-15 p.

Nowak A.S. Verification of girder distribution factors for continuous steel girder bridges/ A.S. Nowak, J. Eom, D. Ferrand / Final repotr No.RC-1429. Michigan University. May 2003. – 235 p.

Harlan M.D. Field test of a bridge deck with glass fiber reinforced polymer bars as the top mat of reinforcement /M.D Harlan // Final report. − Jun. 2004. − Virginia Polytechnic Inst. 110 p.

Remote continuous evaluation of a bridge constructed using high-performance steel / T. Wipf, B. Phares, L.F. Greimann et al.// Final report No. CTRE 02-123. Center for transportation research and education Iowa State Univ.– May 2006. – 141 p.

Structural load testing and flexure analysis of the route 701 bridge in louisa county, Virginia/ J. Lucas, T.E. Cousins, M.C. Brown et al.// Final report VTRC 04-R12. Virginia Transportation research council. − June 2004. − 31 p.

Dynamic response of stress-laminated-deck bridges/ M.A. Ritter, D.L. Wood, T.J. Wipf et al. // Proc. of 4th Intern. Bridge Engin.Conf. (August 28-30, 1995). Washington. – Vol. 2. – P. 381–394.

Taylor S.E. Development and testing of portable glulam timber bridge systems / S.E Taylor, M.A. Ritte // 79th Annual meeting of transportation research board (January 9-13, 2000), Washington. – Рaper No. 00-0334. – 16 p.

Chaalla O. Experimental evaluation of dynamic amplification for evaluation of bridge performance / O. Chaalla, M. Shahawy // Technical report No. ETS.DRSR.98.1. University of Quebec, Canada. – June 1998. – 67 p.

Філоненко С.Ф. Методи та засоби діагностики мостових конструкцій /С.Ф. Філоненко, І.К. Корнієнко, Т.М. Косицька // Вісник НАУ. – 2008. – № 3. – С. 172–182.

Optimization of signal features under objects’ dynamic test /V.P. Babak, S.F. Filonenko, I.K. Kornienko-Miftakhova, F.V. Ponomarenko //Aviation-2008. – Vol. 12, No 1. – P. 10–17.

Обработка сигналов при динамических испыта-ниях объектов /В.П. Бабак, С.Ф. Филоненко, И.К. Корниенко-Мифтахова, А.В. Пономаренко // Технологические системы. – 2007. – № 1 (37). – С. 25–32.

Аналіз динамічних характеристик моста / С.Ф. Філоненко, П.М. Коваль, І.К. Корнієнко, П.М. Старук // Дороги і мости: Зб. наук. пр. Держдор НДІ ім. М.П. Шульгіна. – 2008. – Вип. 9. – С. 119–128.

Пат. № 84911, Україна, МПК G01N 29/12 G01M 7/02. Спосіб визначення динамічних зсувів конструкцій /С.Ф.Філоненко, В.П. Бабак, І.К. Корнієнко-Міфтахова. – Опубл. 10.12.2008; Бюл. № 23. – 10 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ