ЕКОТУРИЗМ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Г.І. Архіпова, С.М. Ярова

Анотація


 Розглянуто проблему екотуризму на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.


Ключові слова


екологічна освіта; екотуризм; природно-заповідний фонд; рекреація; фінансування

Посилання


Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. / М.С. Нудельман. – К.: Наук. думка, 1987. – 129 с.

Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов. / С.А. Генсирук, М.С. Нижник, Р.Р. Возняк. – К.: Уро-жай, 1987. – 246 с.

Гетьман В.І. Екотуризм чи екологічний туризм: теорія і реальність / В.І. Гетьман // Рідна природа. – 2002. – № 3. – С. 24–29.

Олійник Я.Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір. / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник. Географія. – К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2002. – Вип. 48. – С. 5–11.

Гетьман В.І. Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду / В.І. Гетьман // Заповідна справа в Україні / під заг. ред. М.Д. Гродзинського і М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – С. 162 – 175.

Гетьман В.І. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних природних парках і біос-ферних заповідниках України / В.І. Гетьман // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матерiали Між-нар. конф. присвяченої Міжнар. року гір (м. Рахів, 14–18 жовтня 2002 р.). Т.1. – С. 304–313.

Екологія і закон: Екологічне законодавство України. − У 2-х кн. / відповід. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України, акад. УЕАН В.І. Андрейцев. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – Кн. 2. – 576 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ