ВАРІАНТИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

А.В. Гончаренко

Анотація


 Розглянуто варіанти вибору стратегії підтримання безпеки функціонування транспортної системи. Виконано математичне моделювання за критеріями обмеження показників надійності, ефективності та вартості стримувальних заходів.


Ключові слова


адаптивізація; безпечна експлуатація; концепція; оптимізація; критерії ефективності; придатність; транспортна система

Посилання


Надежность и эффективность в технике: справ. − В 10 т. Т. 3. Эффективность технических систем / под общ. ред. В.Ф. Уткина, Ю.В. Крючкова. − М.: Машиностроение, 1988.– 328 с.

Касьянов В.А. Элементы субъективного анализа: моногр. / В.А. Касьянов. – К.: НАУ, 2003. – 224 с.

Касьянов В.А. Субъективный анализ и безопасность активных систем / В.А. Касьянов, А.В. Гончаренко // Кибернетика и вычислительная техника. – 2004. – Вып. 142. – С. 41−56.

Касьянов В.А. Субъективный анализ: моногр. / В.А. Касьянов. – К.: НАУ, 2007. – 512 с.

Гончаренко А.В. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники: дис. … канд. техн. наук: 05.13.03 / А.В. Гончаренко. – К., 2005. – 198 с.

Гончаренко А.В. Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки / А.В.Гончаренко// Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. – 2008. – № 2 (22). – С. 105−111.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ