ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ НА ОСНОВІ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПОБУДОВИ ФІЛЬТРІВ

О.Г. Чолишкіна

Анотація


 Отримано контрастні, низькочастотні та високочастотні фільтри з використанням локальних поліноміальних сплайнів на основі В-сплайнів п’ятого порядку, близьких до інтерполяційних у середньому, однієї та двох змінних.


Посилання


Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Дослідження двовимірного поліноміального сплайна на основі В-сплайнів п’ятого порядку // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2008. – Т. 12. – С. 14–27.

Лигун А.А., Шумейко А.А. Асимптотические методы восстановления кривых. – К.: ІМ НАН України, 1996. – 358 с.

Приставка П.О. Поліноміальні сплайни при обробці даних. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 236 с.

Приставка П.О. Обчислювальні аспекти застосування поліноміальних сплайнів при побудові фільтрів // Актуальні проблеми автоматизації та інформацій-них технологій. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2006. – Т. 10. – С. 3–14.

Приставка П.О. Побудова контрастних фільтрів за використанням поліноміальних сплайнів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2007. – Т. 11. – С. 15–22.

Приставка П.О. Поповнення послідовностей відліків функцій двох змінних на основі поліноміальних сплай-нів // Вісник НАУ. – 2007. – №3–4. – С. 36–39.

Приставка П.О. Поповнення зі згладжуванням полідовностей відліків функцій двох змінних на основі сплайнів // Математичне моделювання. – 2008. –№ 1 (18). – С. 9–12.

Приставка П.О. Лінійні оператори на основі поліноміальних сплайнів у задачі фільтрації тривимірних послідовностей // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2008. –Т. 12. – С. 3–13.

Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Дослідження В-сплайна п’ятого порядку та їх лінійної комбінації // Математичне моделювання. – 2007. – №1 (16). – С. 14–17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ