ВПЛИВ ДОМІШОК НА ТИСК НАСИЧЕНОЇ ПАРИ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩ

М.Б. Степанов, І.В. Дрогобицька, В.М. Ледовських

Анотація


 Наведено експериментальні результати досліджень впливу нелетких домішок на тиск насиченої пари вуглеводневих середовищ. Показано, що за їх наявності спостерігається позитивне відхилення від ідеального стану, підпорядкованого закону Рауля. Закономірне зменшення величини позитивного відхилення тиску насиченої пари від закону Рауля в послідовності вуглеводнів С6Н14 – С13Н28 –С16Н34, можна пояснити збільшенням енергії дисперсійної міжмолекулярної взаємодії зі зростанням молекулярної маси та здатністю молекул до поляризації.


Посилання


Эрих В.Н., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа. – Л.: Химия, 1985 . – 408 с.

Степанов М.Б., Ледовських В.М. Напрями підвищення виходу світлих нафтопродуктів під час первинної переробки нафти // матеріали l-ї Міжнар. наук.техн. конф. «Проблеми хіммотології», К., 15-19 трав. 2006 р. − К.: Кн. вид-во НАУ, 2006. − 35–37 с.

Пат. № 3246. Спосіб підготовки нафти / Степанов М.Б., Ледовських В.М., Василькевич О.І., Ющенко О.В., Ломовцев В.В., Криштопа О.В. Бюл. № 10. 15.10.2004.

Степанов Н.Б., Ледовских В.М. Повышение выхода светлых нефтепродуктов при первичной переработке нефти и топлив физико-химическими методами // матеріали Vl Міжнар. наук.-техн. конф. НАУ, К., 26-28 квіт., 2003 р. Т. ІV. Аеропорти та їх інфраструк-тура. – С. 41.102–41.104.

Гуреев А.А., Синяев Р.З. Интенсификация некоторых процессов переработки нефтяного сырья на базе принципов физико-химической механики. – М.: ЦННИИТЭнефтехим, 1984. – 68 с.

Практические работы по физической химии / Н.М. Барон, Е.Д. Валова, И.М. Егоров и др.; под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя. – Л.: Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит., 1957. – 240 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ