КАТОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ОКИСНЕННЯ ОЛИВ

М.М. Захарчук, В.М. Ледовських

Анотація


 Розглянуто електрохімічне відновлення карбонільних сполук − одних із основних продуктів окиснення вуглеводнів олив. На основі експериментальних досліджень доведено принципову можливість відновлення кетонів до відповідних спиртів. Розроблено методику кількісного контролю за ходом процесу катодного відновлення, використовуючи метод окисно-відновного потенціометричного титрування.


Посилання


Черножуков Н.И., Крэйн С.Э. Окисляемость минеральных масел. – М.: Гостоптехиздат, 1955. – 372 с.

Tafel J. Elektrolytische Reduktion von Isoamylmethylketon zu Isoheptan. Berichte der Deutshche der Chemie/ Н № 42, 3146. – 1909. – 623 s.

Tafel J. Eine Anomalie bei der Acetessigesterreduktion. Berichte der Deutshche der Chemie/ Н № 45, 437. – 1912. – 758 s.

Popp E., Schultz H. Kethones and aldegydes reaction // Chemical Review. − 1962. − 62. (27).

Томилов А.П., Майрановский С.Г., Фиошин М.Я., Смирнов В.А. Электрохимия органических соединений. – М.: Химия, 1968. – 580 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ