ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОСФЕРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Я.О. Кравченко, В.В. Краковський, О.О. Вовк, Н.А. Шевчук

Анотація


 Розглянуто питання захисту довкілля від негативного впливу двох найвпливовіших факторів: енергетичного сектора та промисловості. Запропоновано способи мінімізації антропогенного впливу на довкілля: удосконалення системи утилізації промислових відходів та зниження викидів парникових газів, що утворюються в енергетичному секторі .


Посилання


Енергетична стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження КМУ № 145 від 15 березня 2006 р. − К.: Мінпаливенерго, 2006. – 129 с.

Акопова Г.С., Атаманов Б.А., Бородина Я.В. Проблемы переработки промышленных и бытовых отходов и пути их решения. – М.: Интермет Инжиниринг, 1999. – 348 с.

Балабушевич А.Г., Дубяга Н.А. Переработка отходов промышленности и сельского хозяйства // Экология и промышленность России. – 1998. – № 2. – С. 56–61.

Гудилин И.И., Кондратов А.Ф., Чичин А.А. Биотех-нология переработки органических отходов и экология. – Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1999. – 261 с.

Brunello A., Kostukovsky B. Ukraine and the International Greenhouse Gas Emissions Trading Market. − K.: Техніка, 2001. – 478 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ