ЗНЕШКОДЖЕННЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ АДСОРБЦІЄЮ НА ПРОТИГАЗНОМУ ВУГІЛЛІ

О.М. Заславський, О.П. Кобулей

Анотація


 Розглянуто результати дослідження адсорбції катіонів плюмбуму і купруму, а також їх суміші на поверхні модифікованого і немодифікованого протигазного вугілля впродовж різних проміжків часу. Визначено максимальну адсорбційну ємність вугілля відносно до кожного з катіонів. Установлено, що конкуренції між катіонами в процесі адсорбції немає, що пояснено з позицій різних типів взаємодії з поверхнею вугілля. Доведено високу ефективність і перспективність застосування протигазного вугілля для знешкодження катіонів важких металів у водних середовищах.


Посилання


Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. – К.: Наук. думка, 1983. –240 с.

Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.М. Активные угли. – М.: Металлургия, 2000. – 352 с.

Бутырин Г.М. Высокопористые углеродные материалы. – М.: Химия, 1986. – 192 с.

Тарковская И.А. Окисленный уголь. – К.: Наук. думка, 1981. – 200 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ