ОБЛАСТІ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СТОХАСТИЧНИХ СЛІДКУЮЧИХ ВИМІРЮВАЧІВ НЕЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ

С.О. Шматок, О.С. Шматок

Анотація


 За методом різницевої площини розраховано області захоплення нелінійного дискретного слідкуючого вимірювача першого порядку залежно від інтенсивності зовнішніх випадкових збуджень.


Посилання


Шахгидьдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. − Изд.2-е, доп. – М.: Связь, 1972. – 448 с.

Ван Трис Г. Теория нелинейной модуляции. Т. 2 / пер. с англ.: под ред. В.Т. Горяйнова. – М.: Сов. радио, 1975. – 344 с.

Сигалов Г.Г., Мадорский Л.С. Основы теории дис-кретных систем управления / под ред. Г.Г. Сигалова. – Минск, Вышэйшая школа, 1973.

Шматок С.О., Шматок О.С., Петренко А.Б. Математична модель дискретної стохастичної нелінійної системи вимірювання частоти // Зб. наук. пр. − Житомир.: ЖВІ НАУ ім. С.П. Корольова. – 2007. − № 6. – С. 91–99.

Шматок С.О., Шматок О.С., Петренко А.Б. Область захоплення дискретної стохастичної радіоелектронної слідкуючої системи // Заг. унів. наук.-техн. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики»: тез. доп. – К.: Політехніка, 2007. – С. 44–48.

Баранов О.А., Лісовий І.П., Шматок С.О. Нелінійна стохастична динаміка фільтрів оцінювання: захоплення та розподіл сигналів. – К.: Радіоаматор, 2000. – 217 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ