ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОСТУПЕНЕВИХ РІЗНОШВИДКІСНИХ ГІДРОЦИКЛОНІВ

В.О. Михайлюк, В.І. Тюрін

Анотація


 Розглянуто характеристики плину технологічних нафтовмісних вод у багатоступеневих різношвидкісних гідроциклонів з робочими камерами зі змінним поперечним перетином. Наведено теоретичне обґрунтування умов, котрі сприяють їх запровадженню для розподілу нафтовмісних вод у системах їх підготовки до повторного використання чи повернення у навколишнє середовище.


Посилання


Уряднікова І.В. Соціально-екологічні й економічні ризики, пов’язані з електрокоагуляційною очисткою води в теплоенергетиці. – Одеса: ТЕС, 2006. –200 с.

Высокоэффективные и технологичные гидроцик-лонные аппараты / А.И. Пронин, Н.А. Кудрявцев, А.А. Іванов и др. // Водоснабжение и санитарная тех-ника. –1996. – № 10. – С. 27–30.

Найденко В.В. Применение математических методов и ЭВМ для оптимизации и управления процессами разделения в гидроциклонах. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1976. –290 с.

Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: Наука, 1974. – 711 с.

Поздеев В.В. Описание гидродинамики гидроциклонов// Гидродинамика корабля: сб. науч. тр. НКИ. – 1990. – С. 96–100.

Лебедь Н.Г., Михайлюк В.А., Поздеев В.В. Очистка нефтесодержащих вод компактными сепарационными модулями на базе низкоскоростного гидроциклона// Судостроительная промышленность: Сер. Промыш-ленная энергетика, охрана окружающей среды и энергосбережение судов. – Л.: ЦНИИ «Румб», 1990. – Вып. 11. – С.28–34.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ