ЗМІНА АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ОБТІКАННІ ПРОФІЛЮ НА ВЕЛИКИХ КУТАХ АТАКИ

Є.П. Ударцев, О.С. Рибальченко, О.Г. Щербонос

Анотація


 Отримано результат, що визначає суттєвий вплив нестаціонарного обтікання на аеродинамічні характеристики в разі великого кута атаки. В основі аналізу покладено розраховані визначення тиску на профілі за рівнянням Нав-Стокса.


Посилання


Pulliam T.H. Euler and Thin layer Navier Stokes codes: ARC2D, ARC3D, Computational fluid dynamics // A workshop weld at the University of Tennessee space institute. − 12-16. − 1984. − Р. 15.43−15.66.

Ударцев Е.П., Переверзев А.М., Швец А.В. Нестационарная аэродинамика несущих поверхностей // Аэродинамика: проблемы и перспективы: сб. науч. тр.– Харьков: ХАИ, 2006. − Вып. 2. − С. 194−211.

Прикладная аэродинамика / Н.Ф. Краснов и др. − М.: Высш. шк. − 1974. − 730 с.

Аэродинамика: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. – Х.: ХАИ, 2006. − Вып. 2.– 306 с.

Загорулько А.А., Швець О.В. Аеродинамічні характеристики профілю у несталому потоці // Вісн. НАУ. – 2006. − № 2. − С. 101−104.

Ударцев Є.П., Швець О.В. Аеродинамічні характеристики літака при нестаціонарному русі на режимах посадки // Открытые информационные и компьютер-ные технологии. − Х.: ХАІ, 2004. − Вип. 24. – С. 24−32.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ