Дослідження освітнього середовища з вивчення фізики методами психолого-педагогічної експертизи

Irina A. Slipukhina, Sergey М. Menyalov, Sergey L. Maximov

Анотація


 Розглянуто метод експертизи – один з найважливіших елементів в алгоритмі створення інноваційного освітнього середовища. Він дає можливість здійснювати моніторинг і отримувати більш ясне уявлення про потенціал, напрямки і перспективи розвитку останнього. Наведено результати і висновки дослідження, проведеного в Національному авіаційному університеті.


Посилання


Психология высшей школы/ М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, С.Л.Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2006. – 416 с.

Богданов І.Т. Вибрані питання методики навчання загальної фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі у вищій педагогічній школі.–К.: Четверта хвиля, 2005. – 230 с.

Ясвин В.А. Образовательная среда : от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001.–250 с.

Закон України „Про вищу освіту” від 23.05.1991 р. // Законодавство України „Про освіту”: зб. законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік: інформ. зб. Міністерства освіти і науки України. – К.: 2005. –№ 25–27. – С.89–86.

Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. –М.: Изд. корпорация «Логос», 2000. – 224 с.

Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии.– М.: Наука, 1991.– 230 с.

Корчак Януш. Как любить ребёнка. – М.: Просвещение, 1992.– 287 с.

Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 480 с.

Конох М.С. Формування нової філософії освіти в Україні. Соціально-філософський аналіз : монографія. – К.: Вища шк., 2001. – 223 с.

Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Л., 5-6 жовт., 1999). – Л.: Лігапрес, 1999. – 178 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ