Біодоступність забруднюючих речовин у водному середовищі та грунті

Tetiana I. Bilyk, Olga S. Shtyka, Anastasia O. Avdeyeva, Anastasia O. Padalka

Анотація


 Розглянуто проблему біодоступності ксенобіотиків у ґрунті і водному середовищі, якій приділяється багато уваги вчених, захисників природи та політиків. Концепція біодоступності має декілька підходів - кожна наукова галузь має своє пояснення терміну. Наведено принцип та механізм біодоступності. Визначено зв’язок між рівнем забруднення водного середовища і ґрунту та біодоступністю ксенобіотиків у них.


Посилання


Самохвалов В.Л. Применение антидотов при загрязнении системы почва-растение тяжелыми металлами // Екологія та ноосфера. – 2006. – Т. 17, № 3–4. – C. 53–60.

Baveye P. Bioavailability of organic xenobiotics in the environment. – Netherlands: Kluwer Acad.Pub, 1999. – P. 503.

Alexander M. Sequestration and bioavailability of organic compounds in soil. Environmetally acceptable endpoints in soil. – Maryland, Annapolis, US: American Academy of Environment Engineers, 1997. – P. 392.

Zehnder A.J.B., Bosma T.N.P. Rate limiting steps in biroremediation // Proc. of scope SCOPE Workshop on Soil and Groundwater pollution.-Amsterdam, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995. – P. 154.

Mass transfer limitation of biotransformation: quantifying bioavailability / T.N.P. Bosma, P.J.M Middeldorp, G. Schraa, A.I.B. Zehnder // Environmental Sciences Thecnologies. – 1997. – № 31. – P. 248–252.

Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою і нафтопродуктами / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Токсюрьян // Екологія та ноосфера. – 2006. – Т. 17, № 1–2. – С. 55–60.

КНД 211.1.4.054-97. Визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Daphnai Magna Straus. – К.: Мінекобезпеки, 1997.

КНД 211.1.4.057-97. Визначення гострої летальної токсичності води на рибах Poecillia reticulata Peters. – К.: Мінекобезпеки, 1997.

ISO 6341. 1996 .Water quality. – Determination of inhibition of the mobility of Daphnia Magna Straus (Cladocera, Crustacca). – Acute toxicity test.

Білик Т.І., Ісаєнко А.В. Токсикологічна оцінка авіаційних нафтопродуктів за їх впливом на гідробіонти // Матеріали І міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми хіммотології». – К.: Кн. вид-во НАУ, 2006. – C. 352.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ