Багатоальтернативна класифікація в аеронавігаційній системі

Volodymyr P. Kharchenko, Ivan V. Ostroumov

Анотація


 Розглянуто багатоальтернативний підхід до контролю відхилення повітряного корабля від запланованої траєкторії польоту. Дев’ять класів повітряних ситуацій забезпечують необхідний рівень безпеки авіаційних перевезень. Для класифікації стану використано критерій Баєса.


Посилання


Харченко В.П., Косенко Г.Г. Многоальтерна-тивный последовательный метод в задачах ситуационного анализа воздушной обстановки // Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полётов: сб. науч. тр. – К.: КМУГА, 1996. – С. 3–10.

Jean-Michel Marin, Christian P. Robert Bayesian Core: A Practical Approach to Computational Bayesian // Springer Texts in Statistics, 2007. – 258 p.

Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas Pattern Recognition. Third edition // Academic Press is an imprint of Elsevier, 2006. – 848 p.

Остроумов І.В., Кукуш О.Г., Харченко В.П. Багатоальтернативна класифікація ситуацій повітряного стану у разі, коли щільності розподілу ймовірності відомі неточно // Вісник НАУ. – 2007. – № 1. – С. 73–77.

Остроумов И.В., Кукуш А.Г., Харченко В.П. Оценка вероятности правильного распознавания по правилу Байеса при неточно известной плотности распределения // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2007. – Т. 50, № 11. – С. 60–68.

Остроумов І.В., Кукуш О.Г. Похибка при обчисленні ймовірності правильного розпізнавання класу повітряної ситуації // Матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції „Авіа-2007”, 25–27 квітня 2007 р. – К.: НАУ, 2007. – С. 21.5–21.9.

Харченко В.П., Кукуш А.Г., Остроумов И.В. Оптимизация количества измерений координат при многоальтернативной классификации ситуаций воздушного движения // Кибернетика и вычислительная техника: сб. науч. тр. – К., 2007. – № 153. – С. 52–59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ