ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ І СОРБЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ

Л.І. Павлюх, Д.І. Швець, В.В. Лапко, О.В. Кравченко

Анотація


 Досліджено сорбційні властивості вуглецевих сорбентів на основі обпилювань сосни у процесі очищення водних середовищ і складних технологічних розчинів від нафтопродуктів і з’єднань фосфору. Розглянуто можливість модифікування вуглецевих сорбентів галогеновмісними органічними з’єднаннями з метою підвищення ступеня очищення водних екосистем.


Посилання


Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессе водоподготовки и очистки сточных вод.– К.: Наук. думка, 2002. – 240 с.

Швец Д.И., Кравченко О.В., Опенько Н.М., Ситкарев Г.Т. Углеродные сорбенты растительного происхождения для очистки воды от нефти // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 4. – С. 29−32.

Кравченко О.В., Литвиненко О.О., Швець Д.І., Урвант О.С. Дослідження сорбентів для вилучення нафтопродуктів із водної поверхні // Наук. віcн. “КПІ”. – 2003. – № 3.– С. 110−114.

Яковлев В.С. Хранение нефтепродуктов. Проблемы защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1987. – 268 с.

Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. – 448 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ