ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НА МЕЖІ ЕЛЕКТРОД-ДІЕЛЕКТРИК

О.М. Зубченко, Л.І. Павлюх

Анотація


 Показано, що, притягаючи сусідні частинки діелектрика, іон зменшує потенційний бар’єр між нейтральними частинками діелектрика та іоном, сприяючи надбар’єрному переходу низькоенергетичних (теплових) електронів.


Посилання


Олофинский Н.Ф. Электрические методы обогащения. – М.: Недра, 2002. – 518 с.

Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1995. – 640 с.

Матвеев А.Н.. Электричество и магнетизм. – М.: Высш. шк., 1993. – 463 с.

Эрдей-Груз Т. Основы строения материи. – М.: Мир, 1997. – 438 с.

Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной физике. – М.: Атоиздат, 1999. – 240 с.

Справочник химика. Т. 1. – М.-Л.: Госхимиздат, 1983. – 420 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ