МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ ПРОСТО ПІДТРИМУВАЛИ І КОНСОЛЬНА БАЛКА В ПОЄДНАННІ З РОЗУМНИМ МАТЕРІАЛ

Vitaly Makarenko

Анотація


 Розглянуто змушену вібрацію балки завдяки прикріпленому п’єзоелектрику за допомогою аналітичної моделі, що ґрунтується на теорії вібрації балки Бернуллі-Ейлера. Аналітичне дослідження звукового випромінювання пружною балкою кінцевих розмірів виконано для критерію, що оснований на мінімальному сумарному рівні звукової потужності. Задачу для граничних умов вільно обпертої та консольної балок розв’язано за рівнянням Гельмгольца та неоднорідним диференціальним рівнянням поперечного руху балки. Для розв’язання задачі для вільно обпертої балки використовувано два аналітичних методи. Доведено надійність методів за схожими результатами розв’язків задач отриманих перетворенням Фур’є та підходом функцій Гріна. Показано зміну прикладеної напруги, фази, розміщення та довжини п’єзоелектричного актуатора з метою визначення їх впливу на ослаблення шуму при параметричному дослідженні.


Посилання


Preumont A. Vibration control of active structures. – Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003.

Parametric investigation of acoustic radiation by a beam under load and actuator forces / Alexander Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach et al. // Вісн. НАУ. − 2005. − № 4. − C. 122–133.

Investigation of sound radiation by cantilever beam / Olexandr Zaporozhets, Vadim Tokarev, Werner Hufenbach et al. // Вісн. НАУ. − 2006. − № 1. − C. 169–172.

Makarenko V. Research of the modal response of simply supported and cantilever beams subjected to point and distributed harmonic excitations // Proc. of the NAU. − 2006. − №3. − P. 101–107.

Junger M.G., Feit A. Sound, Structures and their Interaction. – The MIT Press, Cambridge, 1986.

Modern methods in analytical acoustics / A.G. Crighton et al. – Springer-Verlag, London, 1992.

Modeling of sound radiation by a beam / O. I. Zaporozhets, V. I. Tokarev, Werner Hufenbach et al. // Вісн. НАУ. − 2005. − №4. − C. 160–163.

Graff K.F. Wave motion in elastic solids, Clarendon Press, Oxford, 1975.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ