Особенности применения теории массового обслуживания в агроэкологии

Ю.В. Шмиголь, А.В. Калініченко, В.М. Сакало

Анотація


 Подано особливості застосування теорії масового обслуговування при плануванні використання сільськогосподарських машин для зменшення техногенного навантаження на сільськогосподарські землі.


Посилання


Качинський А. Системний аналіз визначення пріоритетів в екологічній безпеці України. – К.: 1995. – 46 с. (Препринт / Нац. ін-т стратегічних дослідж.; № 42).

Пирожков С., Селіванов В. Національна безпека України: сучасне розуміння // Вісн. АН України. – 1992. – № 9. – С. 3−10.

Перелет Р. Международная экологическая безопасность и экономика // Моделирование процессов эко-логического развития. – М.: ВНИИСИ, 1991. – № 3. – С. 4−10.

Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 350 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ