АНАЛІЗ ДАНИХ ПРО ТОКСИЧНІСТЬ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Г.М. Франчук, М.М. Николяк

Анотація


 Розглянуто ризики для здоров’я людей, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами. Визначено джерела надходження цих речовин та наведено дані про швидкість їх поширення в компонентах навколишнього середовища. Проаналізовано інформацію про клінічні та польові дослідження токсичності паливно-мастильних матеріалів. Описано випадки аварійних отруєнь людей та їх наслідки.


Посилання


Ніконов К.В. Розрахунок і проектування складу паливномастильних матеріалів. – К.: НАУ, 2001. – 204 с.

Огняник М.С., Парамонова Н.К., Шпак О.М. Забруднення геологічного середовища нафтопродуктами – загроза якості підземних вод України // Вода і водоочисні технології. – 2003. – № 3. – С. 63–67.

Пузик С.А. Организация заправки воздушных судов горюче-смазочными материалами: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Баканова. – К.: КМУГА, 1994. – 294 с.

Франчук Г.М., Ісаєнко В.М. Екологія, авіація, космос. – К.: НАУ, 2005. – 456 с.

Яковлев В.С. Хранение нефтепродуктов. Проблемы защиты окружающей среды. – М.: Недра, 1987. – 167 с.

Franchuk G.M., Nykolyak M.M. Health effects of airport// Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. “Авіа−2007”, 25−27 квіт. – Т. 3. – К. 2007. – С. 44.76–44.79.

Горєв С.А. Основи моделювання в гідроекології. – К.: Наук. думка, 1996. – 236 с.

Лаврик В.И., Никифорович Н.А. Математическое моделирование в гидроэкологических исследованиях. – К.: Фитосоциоцентр, 1998. – 287 с.

Арье А.Г. Математическое обоснование обобщенного закона фильтрации // Нефтяное хозяйство. – 2002. – №2. – С. 60−61.

Наслєднікова М.А., Тутко Т.Ф. Математичне моделювання процесу фільтрації нафтопродуктів у пористому середовищі // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 6. – С. 44–46.

Александров А.А. Оценка снижения взрывопожарной опасности бензино-воздушной смеси в резервуарах автозаправочных станций и нефтебаз // Безопасность жизнедеятельности. – № 5. – 2004. – C. 36–39.

Плахотник В.Н., Зеленько Ю.В. Исследование влияния температуры и влажности почвы на миграцию нефтепродуктов // Экотехнология и ресурсосбережение. – 2003. - № 6. – С. 41−43.

Некоторые нефтепродукты. Токсикологическая характеристика: Официальное совместное изд. ООН, ВООЗ и МОТ. – М.: Мир, 1986. – 154 с.

Risher, J. F., Rhodes, S. W. Toxicological profiles for fuel oils. – Washington: US Department of Health and Human Services, 1995. – 168 p.

Ritchie, G. D., Still, K. R. A review of the neurotoxicity risk of selected hydrocarbon fuels.//Toxicology and Environmental Health. − № 4 – 2001. – Р. 223−312.

Effects of jet fuels on humans. – Brussels: WHO, 2001. – 167 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ