АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ ЕКСПЛУАТАНТА ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В ПЕРІОД ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

І.О. Мачалін

Анотація


 Проаналізовано і оцінено витрати експлуатанта в період дії гарантійних зобов’язань постачальника виробів авіаційної техніки. Розроблено аналітичні вирази, що дозволяють оцінити ці витрати з урахуванням показників достовірності контролю, типів резервування систем і періодичності контролю.


Посилання


Helfrick A. Principals of Avionics // Third Edition. − Avionics Communications Inc. − 2003. − 414 p.

Мачалин И.А. Стратегии организации гарантийного обслуживания систем авионики // Електроніка і сис-теми управління. − 2007. −№ 1. − С. 82−89.

Ulanskyi V., Machalin I. The choice of optimum variant of warranty maintenance management of modern avionics products // Материалы VI МНТК “Авіа-2004”. − К., 2004. − Т. 2. − C. 30−34.

Мачалин И.А. Математические модели двухуровневой системы управления запасами систем авионики // Електроніка і системи управління. − 2006. − № 4. − С. 164−172.

Уланский В.В., Мачалин И.А. Математическая модель процесса эксплуатации легкозаменяемых блоков систем авионики // Авіаційнокосмічна техніка і тех-нологія. − 2006. − № 6 (32). − С. 74−80.

Уланский В.В., Мачалин И.А. Показатели эффективности эксплуатации резервированных авиационных радиоэлектронных систем // Математичні машини і системи. − 2006. − № 4. − C.155−163.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ