ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ БІНАРНОГО ДЕРЕВА

О.С. Якушенко

Анотація


 Розглянуто проблему діагностування технічного стану газотурбінних двигунів з використанням методу побудови бінарного дерева. Наведено вихідні дані та результати діагностування при використанні зазначеного методу.


Посилання


Якушенко О.С. Нейронні мережі для діагностування ГТД //Вісн. НАУ.−2004.−№ 2 (20).−С. 67−71.

Кучер О.Г., Якушенко О.С., Сухоруков В.Ю. Розпізнавання технічного стану авіаційних ГТД з викорис-танням нейронних мереж // Вісн. двигунобудування. – 2002. – № 1. – С. 101−106.

Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. с англ. /Под ред. Б. Левина. – М.: Сов. радио, 1980. – 408 с.

Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети. Matlab 6 / Под общ. ред. В.Г. Потемкина. − М.: Диалог-МИФИ, 2002. − 496 с.

Потемкин В.Г. Система MatLab 5 для студентов. – М.: Диалог-МИФИ, 1998. – 314 с.

Потемкин В.Г. Система MatLab: Справочное пособие. – М.: Диалог-МИФИ, 1998. – 350 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ