КОНФІГУРАЦІЯ АНТЕННИХ РЕШІТОК І ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ

Е.О. Ковалевський

Анотація


 Проаналізовано вплив параметрів антенних решіток на придушення завад адаптивною системою. Наведено результати моделювання.


Посилання


ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. − 3-е изд. /под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова, − М.: «Радиотехника», 2005. − 688 с.

Ковалевский Э. А. Адаптивная антенноприемная система средств спутниковой аэронавигации // Мате-ріали 5-ї МНТК «Авіа-2003». Т. 2. Аерокосмічині сис-теми моніторингу та керування. − К.: НАУ, 2003. − С. 21.14 – 21.17.

Кюн Р. Микроволновые антенны / пер. с нем. / под ред. М.П. Долуханова. − Ленинград, Судостроение, 1967. – 517 с.

Бартон Д., Вард Г. Справочник по радиолокационным измерениям. − М.: Сов. родина, 1948. − 278 с.

Гостюхин В. Л., Гринева К. И., Трусов В. Н. Вопросы проектирования активных ФАР с использованием ЭВМ. − М.: Радиосвязь,1983. − 248 с.

Дослідження проблеми і розробка методів підвищення завадостійкості супутникових систем навігації; Звіт з НДР. NДР0207U04016. Наук. керівник В. Конін, відп. викон. Е. Ковалевський. − К.: НАУ, 2006. − 182 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ