ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАТИСТИКИ, ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ

С.В. Єгоров

Анотація


Проведено моделювання методом Монте-Карло випадкових вибірок із генеральної сукупності для визначення ймовірності безвідмовної роботи. Проведено аналіз якості статистики вигляду

Посилання


Горбань І.І. Теорія ймовірностей і математична статистика для наукових працівників та інженерів. – К.: МПБП «Крамар», 2003. – 244 с.

Стрельников В.П., Федухин А.В. Оценка и прогнозирование надежности электронных элементов и систем. – К.: Логос, 2002. – 486 с.

ГОСТ 27.005-97. Надёжность в технике. Модели отказов. Основные положения. − Введ. 01.01.99. – 43 с.

РД 50-690-89 Методические указания. Надёжность в технике. Методы оценки показателей надёж-ности по экспериментальным данным. – Введ. 01.01.91. − 131 с.

ДСТУ 3004 Надёжность в технике. Методы оценки показателей надёжности по экспериментальным данным. – Введ. 01.01.97. – 123 с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ