ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВУГЛЕВОДНЕВОМУ СКЛАДІ РОБОЧОЇ РІДИНИ «ГІДРОНІКОЙЛ» FH-51

А.М. Соловйов, О.Я. Кузнєцова, Ж.М. Нетреба, М.І. Вихрестюк

Анотація


 Подано результати дослідження структурно-групового складу зразків товарної і після нальоту 3600 год авіаційної гідравлічної рідини «Гідронікойл» FH-51 методами дистиляції та рідинної хроматографії. Отримані результати досліджень показали наявність перебігу процесів термоокиснювальної деструкції вуглеводнів, що спричиняє суттєве зниження якості робочої рідини і погіршення її експлуатаційних властивостей. Підтверджено, що наявну систему контролю якості гідравлічних рідин науково не обґрунтовано і вона не забезпечує сучасних високих вимог до збереження експлуатаційної якості робочої рідини для гідравлічної системи літака. Актуальним постає завдання удосконалення існуючої системи  контролю якості гідравлічних рідин під час експлуатації.


Посилання


Соловйов А.М., Нетреба Ж. М., Кузнєцова О.Я. Аналіз сучасного стану системи контролю якості гідравлічних рідин // Вісн. НАУ. – 2006. – №1. − С. 118–-121.

Пинчук Г.А., Покалюк А. И., Тебенихин Е. Ф. Технология топлива, смазочных материалов и воды. – М.: Трансжелдориздат, 1954. − 351 с.

Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. Ч. 2. – М.: Химия, 1966. −.386 с.

Химия нефти и газа / Под ред. В.А. Проскурякова, А. Е. Драбкина. – Л.: Химия, 1989. −422 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ