ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЛЬТА-ІМПУЛЬСІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ

Ю.О. Єгоршин, О.Ю. Красноусова

Анотація


 Показано, що спектральні щільності сигналів поліноміального типу можна визначити без обчислень    інтегралів Фур’є на основі використання спектральних властивостей  дельта-імпульсів, їхніх похідних, а та-кож їхніх примітивних функцій.

Посилання


Корн Г. , Корн Т. Справочник по математике. − М.: Наука,1977. − 832 с.

Белецкий А. Я., Бабак В. П. Детерминированные сигналы и спектры. − К.: КИТ, 2002. − 502 с.

Белецкий А. Я. ,Егоршин Ю. А. Спектры конечнодифференцируемых сигналов // Електроніка та систе-ми управління −К.: НАУ, 2004. − №1. − С. 20−32.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ