ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ВОДИ НА РІЧКАХ ЗАКАРПАТТЯ ПІД ЧАС СТИХІЙНИХ ЛИХ

А.О. Бєлятинський, В.О. Большаков

Анотація


 Розглянуто питання ефективного визначення появи повеней на річках Закарпаття на основі використання сучасних методів. Зроблено висновки та визначено напрями подальших досліджень.

Посилання


Проектування автомобільних доріг: Підручник: У 2 ч. / О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 1. – 518 с.

Бєлятинський А. О. Наукові основи використання стереофотограмметрії в інженерній гідравліці: Монографія. – К.: ТОВ «ISTERPRESS-Україна». – 2001. – 152 с.

Большаков В. О., Бєлятинський А. О. Гідрологічні обстеження аерометодами автомобільних доріг та мостових переходів // Вестн. НТУ «ХПИ». – Х., 2001. – Вып.129. Ч.1. – С.284–287.

Большаков В. О., Бєлятинський А .О. Визначення витрат води під час повені фотограмметричним методом // Вісн. Трансп. акад. України та Укр. трансп. ун-ту. –1998. – Вип.2. – С. 64–67.

Большаков В. О., Бєлятинський А. О. Застосування космічної зйомки для аналізу стану мережі авто-мобільних доріг та мостових переходів // Автош-ляховик України. – 2000. – №2. – С.33 – 34.

Большаков В. О., Бєлятинський А. О. Застосування ресурсозберігаючих технологій в гідрологічних розвідуваннях при проектуванні мостових перехо-дів // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Міжвід. наук.-техн. зб. – 2001. – Вип. 62. – С.7–10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ