ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕМЕЖОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЙОГО ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ

О.П. Стьопушкіна, О.В. Попов, М.В. Корсуненко, І.А. Слєпухіна

Анотація


 Розглянуто питання щодо зміни кількісних і якісних показників технічного стану конструктивних елементів проточної частини газотурбінного двигуна. В результаті проведених експериментальних досліджень з урахуванням перемежованих пошкоджень було визначено значення діагностичних ознак та на підставі цього побудовано діагностичну модель турбореактивного двоконтурного двигуна.


Посилання


Литвиненко О. Є. Математичний метод визначення множинних відмов в складних технічних системах // Вісн. НАУ, 2002. – №4. – С. 143–150.

Попов О. В. Аналіз надійності двигуна Д-36 // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. «Авіа - 2002» (Київ, 2002). – К., 2002. – С 34.39–34.41.

Шаабдиев С. Ш. Диагностирование проточной час-ти турбореактивного двухконтурного двигателя на переходных режимах его работы. Дисс. … канд. техн. наук. – Х., 2000. – 151 с.

Экспертные модели определения множественных отказов в авиационных двигателях / С. А. Дмитриев, А. Е. Литвиненко, Е. П. Степушкина, А. В. По-пов // Вісн. двигунобудування. –2005. – №1. – С. 12–17.

Дмитриев С. А. Диагностирование проточной части ГТД на установившихся и неустановившихся режимах работы: Дисс. … д-ра техн. наук. – К., 1996. – 358 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ