ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМООДНОЗНАЧНОСТІ ДВООЗНАКОВОГО СТРУКТУРНОГО ПОДАННЯ ДВІЙКОВИХ ДАНИХ У ПОЛІАДИЧНОМУ ПРОСТОРІ

О.К. Юдін

Анотація


 Доведено взаємооднозначність двоознакового структурного поліадичного кодування двійкових даних.


Посилання


Блякнув Ю. Мережі ЕОМ: протоколи, стандарти, інтерфейси. – М.: Мир, 1990. – 506 с.

Методи стиску даних. Пристрій архіваторів, стиск зображень і відео / В. Ватолін, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкін – М.: ДІАЛОГ – МИФИ, 2002. – 384 с.

Зубарєв Ю. В., Дворкович В. П. Цифрова обробка телевізійних і комп'ютерних зображень.  М.: Мі-жнар. центр наук. й техн. інформ. 1997.  212 с.

Юдин А. К., Бараннік В. В. Представлення двійкових даних з обмеженим числом серій у поліадичному просторі // Авокадотехніка й технологія. – 2006. – № 2. С. 87 – 92.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ