ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2

В. Судавцова, І. Гончаров, В. Галініч, Д. Міщенко, В. Кудін, М. Шевченко, Н. Шаркіна

Анотація


Розглянуто методику прогнозування термодинамічних властивостей розплавів із  координат ліквідусу діаграми стану в області рівноваг твердий компонент –  розчин,  заякою розраховані енергії змішування Гіббса в подвійних системах MgO – Al2O3, MgO – SiO2,  MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2. Для областей рівноваги квазібінарнасполука (MgAl2O4, Mg2SiO4, Al6Si2O13) –  рідкий розчин при розрахунках використано  рівняння Хауффе–Вагнера. Одержані дані узгоджуються з літературними. Значні від’ємнізначення енергій Гіббса змішування характерні для систем MgO – Al2O3, MgO – SiO2, що  підтверджується утворенням у цих системах стабільних сполук.  Установлено,  що  розроблена методика може бути застосована для складних в експериментальному  відношенні систем і дозволяє отримати велику кількість термодинамічних даних

Ключові слова


активність; діаграми стану; координати ліквідуса; парціальна мольна енергія Гіббса; подвійні оксидно-фторидні системи; розплави; термодинамічні властивості

Посилання


Судавцова В.С. Термодинаміка металу-

ргійних і зварювальних розплавів. Ч. 3.

Сплави на основі нікелю та олова, методи

моделювання та прогнозування термодина-

мічних властивостей / В. С. Судавцова,

В.А. Макара, В.Г. Кудін. - К., 2005. – 211 с.

Шорников С.И. Термодинамические

свойства расплавов системы MgO – SiO2 /

С.И. Шорников // Вестник Отделения наук о

Земле РАН. – 2006. – №1 (24). – С. 230–234.

DGТ, кДж/моль

DGТ, кДж/моль

ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2012. №1

© В.С. Судавцова, І.О. Гончаров, В.І. Галініч, Д.Д. Міщенко, Н.О. Шаркіна, В.Г. Кудін, М.О. Шевченко, 2012

Шорников С.И. Термодинамические

свойства расплавов системы Al2O3 – SiO2 /

С.И. Шорников // Вестник Отделения

наук о Земле РАН. – 2004. – №1 (22). –

С. 189–192.

In-Ho, Jung; Decterov, S.A.; Pelton, A.D.

Critical thermodynamic evaluation an

optimization of the MgO – Al2O3, CaO – MgO

– Al2O3, and MgO – Al2O3 – SiO2 systems. –

Journal of Phase Equilibria and Diffusion.

Vol. 25, N 4: 329–345.

Kambayashi, S.; Kato, E. J. 1983.

A thermodynamic study of (magnesium oxide +

silicon dioxide) by mass spectrometry. – Chem.

Thermodyn. Vol. 15, N 6: 701–707.

Kambayashi, S.; Kato, E. J. 1984. A

thermodynamic study of (magnesium oxide +

silicon dioxide) by mass spectrometry at 1973 K.

– Chem. Thermodyn. Vol. 16, N 2: 241–248.

Stolyarova, V.L.; Lopatin, S.I.; Bondar, V.V.

Thermodynamic properties of the MgO –

SiO2 system by high-temperature mass spectrometry.

– Dokl. Phys. Chem. Vol. 399, N 1: 82–84.

Шорников С.И. Масс-спектрометричес-

кое определение термодинамических свойств

расплавов системы Al2O3 – SiO2 / С. И. Шор-

ников, И.Ю. Арчаков // Журн. физ. химии. –

– Т. 74, № 5. – C. 783–788.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ