ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЛЬНОЇ УСАДКИ МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО ШАРУ ТА ОЦІНКА ЙОГО СТІЙКОСТІ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В.М. Стадниченко

Анотація


 Наведено результати досліджень радіальної усадки металокерамічного шару, що утворюється на поверхнях контакту внаслідок використання трибовідновлювальних сумішей. Показано, що в результаті процесів сегрегації та сепарації на поверхні металокерамічного шару, його окремих структурних ансамблів і  модуля зсуву по лінії контакту  утворюються умови синхронності зсувних процесів у всьому мікрооб’ємі.


Посилання


Пелех Б.Л., Суходольский М.А. Контактные задачи теории упругости анизотропных оболочек. – К.: Ма-шиностроение, 1980. – 214 с.

Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1975. – 576 с.

Власов В.З., Леонтьев Н.И. Балки, плиты и оболочки на упругом основании. – М.: Физматгиз, 1960. – 491 с.

Коднир Д.С. Контактная гидродинамика смазки деталей машин. – М.: Машиностроение, 1976. – 304 с.

Приймаков А.Г. Усталостные испытания силовых трехволновых зубчатых передач с металлополимерными гибкими колесами // Пробл. трения и изнашивания. – 1985. – Вып. 27. – С. 48–51.

Бабак В.П., Стадниченко В.М., Філоненко С.Ф. Дослідження пар тертя з трибовідновлювальними сумішами методом акустичної емісії// Вісн. НАУ. – 2005. – №3 (21). – С. 3–8.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ