ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ

В.О. Краля, А.М. Хімко, О.Є. Якобчук

Анотація


 Розглянуто фретингостійкість плазмових газотермічних покриттів ВКНА, ПГ10Н-01, ПС12НВК-01 і молібдену. Дослідження, яке проведено в широкому діапазоні амплітуд і навантажень, дозволяє адек-ватно вибирати і застосовувати покриття для відновлення вузлів тертя. Виявлено, що зі зміною амплітуди переміщення змінюється інтенсивність зношування покриттів. Визначено область, де відбувається зміна процесів на поверхні тертя з механохімічних на втомно-абразивний та характер зношування злінійного на параболічний. Числове значення цієї області залежить від умов навантаження.


Посилання


Защитные покрытия в машиностроении: Материалы ХХII Всесоюз. сес. / Отв. ред. К.А. Ющенко. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 5–14.

Технологическая инструкция по применению износостойких газотермических покрытий для восстановления деталей авиатехники / А.Я. Алябьев, В.А. Венедиктов, Г.Н. Гельгар и др. – М.: Машино-строение, 1983. – 56 с.

Структура и свойства порошковых покрытий, нанесенных высокоскоростной плазменной струей/ А.Д. Погребняк, Ю.А. Кравченко, Д.Л. Алонцева и др. // ФХММ. – Л., 2005. – №5. – С. 507–515.

Катц В.В. Металлизация распылением. – М.: Машиностроение, 1976. – 200 с.

Зверев А.И., Шаривкер С.Ю., Астахов Е.А. Детонационное напыление покрытий. – Л.: Судостроение, 1979. – 230 с.

Исследование триботехнических свойств плазменных оксидных покрытий применительно к условиям работы деталей узлов ГТД / Техн. отчет по НИР / КИИГА; Науч. руководитель Н.Л. Голего. – К., 1990. – 143 с.

ГОСТ 23.211-80. Методика испытания на фретинг и фретинг-коррозию. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 24 с.

Голего Н.Л., Алябьев А.Я., Шевеля В.В. Фретинг-коррозия металлов. – К.:Техніка, 1974. – 272 с.

Технологическая инструкция по применению покрытий при ремонте деталей авиационной техники, поврежденных фретинг-коррозией. – М.: Воздуш. транспорт, 1980. – С. 15–19.

Физико-химические свойства окислов. Справ. / Г.В. Самсонов, А.Л. Борисова, Т.Г. Жидкова и др. – М.: Металлургия, 1978. – 472 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ