ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОРЕАКТИВНИХ ДВОКОНТУРНИХ ДВИГУНІВ ЗІ ЗМІШУВАННЯМ ПОТОКІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

С.О. Дмитрієв, С.Г. Сахно, В.М. Степаненко, А.В. Тарасенко

Анотація


 Розглянуто метод визначення ступеня деградації технічного стану турбореактивних двоконтурних двигунів зі змішуванням потоків в експлуатації. Зазначений метод дозволяє визначити технічний стан двигуна, аналізуючи зміну його сили тяги,  питомої витрати палива, ефективного коефіцієнта корисної дії і відносних відхилень коефіцієнта корисної дії компресора і турбіни в експлуатації під час наземних випробувань.

Посилання


Дмитриев С.А., Моисеев Б.М., Тарасенко А.В. Диагностическая информативность параметров рабочего процесса ГТД на неустановившихся режимах // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф., М., 28–29 мая 1996 г. – М.: МГТУГА, 1996. – С. 109–110.

Епифанов С.В. Диагностический анализ термогазо-динамических параметров ГТД // Методы и средства диагностики газотурбинных двигателей: Межвуз. сб. науч. тр. – Х.: ХАИ, 1989. – С. 3–28.

Кулик М.С., Тарасенко А.В. Автоматизовані системи супроводу експлуатації авіаційних двигунів. // Вісн. КМУЦА. – 1999. – №2. – С. 1–6.

Цыбалов И.Г., Степаненко В.Н. Определение внутренней тяги ВРД по измеренным статическим давлениям газа // Изв. вузов. Авиационная техника. – 1992. – № 3. – С. 88–92.

Авиационные двигатели Д-30КУ и Д-30КП (конструкция, надежность и опыт эксплуатации). – М.: Машиностроение, 1988. – 227 с.

Диагностика состояния ВРД по термогазодинамическим параметрам/ А.М. Ахмедзянов, Н.Г. Дубров-ский, Я.П. Тунаков и др. – М.: Машиностроение, 1983. – 204 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ