АЕРОПОРТ ОКОЛИЦЯХ ЗОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ОБМЕЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

O.І. Zaporozhets, О.V. Konovalova, N.М. Stetsenko, О.М. Kozhushko

Анотація


 Політика сумісності, що включає критерії нормування і карти, є центральним елементом кожного плану сумісності аеропорту. Розглянуто базові та загальні особливості, що використовуються під час приготування плану сумісності аеропорту в частині використання земель і формулюванні концепцій, які їх зумовлюють.


Посилання


Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports. ECAC.CEAC Doc 29, Vol. 1: Applications Guide, Vol. 2: Technical Guide, 3-rd Ed., 2005.

Recommended Method for Computing Noise Contoure Around Airporte// ICAO. Circular 205 AN/1/25, 1988.

Руководство по проектированию аэропортов. Ч. 2. Использование земельных участков и контроль над окружающей средой// ICAO. Doc 9184-AN/902. – 2-e изд. 2004.

Инструктивный материал по сбалансированному подходу к управлению авиационным шумом// ICAO. Doc 9829 AN/451, 2004.

Директива 2002/49/EС Европейского Парламента и Совета Европы от 25 июня 2002 г. по оценке и регулированию шума окружающей среды.

Electromagnetic fields (300 Hz to 300 GHz). Environmental health criteria 137. WHO, Geneva, 1993.

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.03.03 р. за № 203/7524.

Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від авіаційного транспорту // Методики розрахунку пересувними джерелами. – К.: УкрНТЕК, 1996. – 13 с.

Методика контроля атмосферного воздуха в окрестности аэропорта. – М.: Минтранс России; Департамент воздушного транспорта; ГосНИИГА, 1992.

Emissions and Dispersion Modelling System (EDMS) Reference Manual. FAA-AEE-01-01. Prepared for U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration Washington, D.C. By CSSI, Inc., Washington, D.C. September 2002.

Перелік найбільш поширених і небезпечних заб-руднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню. Затверджено Постановою Кабі-нету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598.

Про охорону атмосферного повітря. Закон України вiд 16.10.1992 № 2707-XII //Відомості Верховної Ради. – 1992, № 50. – С. 678.

Державні санітарні норми і правила планування та забудови населених пунктів. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173.

Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 97 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ