КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СИСТЕМОТЕХНІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ ПРОТИРІЧ

В.В. Шкурко, С.С. Ющенко

Анотація


 Окреслене коло задач, потребуючих вирішення для організації технології комп'ютерної підтримки логіко-лінгвістичної експертизи нормативно-правових актів. Подано модель інформаційного процесу проведення означеної експертизи. Визначено взаємодію інформаційних елементів при її здійсненні. Розроблено схему бази даних протиріч.

Посилання


Широков В.А. Концептуальні засади системи інформаційного забезпечення законодавчого процесу у Верховній Раді. – К., УМІФ, 2005. – 17 с.

Шкурко В.В. Технологические аспекты построения системы локализации и анализа противоречий в законодательных документах // Інтегровані інформаційні технології та системи (ІІТС-2005): Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів. – К.: НАУ, 2005. – C. 113–115.

Широков В.А., Сидоренко О.О. Наукові засади лінгвістичної експертизи політичних та правових документів: постановка проблеми // Мовознавство. – 2005. – №2. – C. 18–31. 4. Системотехнические и лингвистические принципы украинского лингвистического корпуса / А.Г. Рабу-лец, А.М. Костышин, Н.Н. Сидорчук и др. // Тр. меж-дунар. конф. “Корпусная лингвистика-2004”. – СПб.: Изд-во С. Петербург. ун-та, 2004. – C. 286–303.

Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2000. – 1120 с.

ДСТУ 2874-94. Бази даних. Терміни та визначення. – К: Держстандарт України, 1995. – 32 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ