КОМПЕНСАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОХИБОК ДІАГРАМОУТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕН

Е.О. Ковалевський

Анотація


 Розглянуто вплив інструментальних похибок діаграмоутворення на ефективність адаптивних антен. Запропоновано способи компенсації похибок. Наведено результати моделювання варіантів компенсації.


Посилання


Four-Element Adaptive Array Evoluation for United States Navy Airborne Applications / D. Williams,

S. Clark, J. Cook et al. // ION GPS 2000, 19–22 September 2000, Salt Lake City, T. – Р. 2523–2532.

Гордиенко Д.Н. Возможности использования адаптивных антенных решеток для повышения помехо-устойчивости аппаратуры спутниковых радионавига-ционных систем // Новости навигации. НЦ «Интерна-вигация» и РОИН. – 2001. – №1. – С. 37–41.

Адаптивная компенсация помех в каналах связи / Под ред. Ю.И. Лосева. – М.: Радио и связь, 1988. – 208 с.

Ковалевский Э.А. Адаптивные антенно-приемные системы средств спутниковой аэронавигации // Мате-ріали V Міжнар. конф. “Авіа-2003”, 23–25 квіт. 2003. Т. 2. Аерокосмічні системи моніторингу та керування. – К.: НАУ, 2003. – С. 21.14–21.17.

RF Vector Modulator AD8341 www.analog.com.

Ковалевський Е.О. Синтез адаптивної антенно-приймальної системи GNSS // Вісн. НАУ. – 2006. – №2. – С. 49 – 50.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ